prvý snímek
Žite s úsmevom naplno Už 20 rokov pomáhame ľuďom nájsť stratený úsmev, vrátiť sa späť do života a dopriať si spokojnej staroby

Ako výrobca zubných implantátov poznáme doktorov z Vášho okolia, ktorí pracujú s našimi implantáty a ponúkajú jednoduché a finančne dostupné riešenia Vašich problémov. Ak chcete stráviť jeseň života s radosťou, sebaistotou a hlavne s úsmevom, pomôžeme vám, kontaktujte nás a my Vám odporúčame špecialistu z Vášho okolia, ktorý sa o Váš úsmev postará.

ANO, CHCEM ŽIT S ÚSMEVOM NAPLNO

Čo je zubný implantát?

Umelý zubný koreň, ktorý je chirurgicky zavedený do sánky alebo čeľustnej kosti miesto strateného zuba. Je vyrobený z biokompatibilného materiálu - TITANU, ktorý je bez komplikácií prijímaný ľudským organizmom. Dnes majú implantáty tvar pripomínajúci skrutku. Implantáty sú plnohodnotnou náhradou strateného zuba. V procese hojenia dochádza k pevnému spojeniu implantátu s kosťou tzv osseointegracii, po ktorej je do implantátu vsadený pilier, na ňom je zhotovená korunka. Tým odpadá brúsenie susedných zubov. Implantáty je možno použiť kde si len spomenieme, od straty jedného zuba, po náhradu celého zubného oblúka a tým zlepšiť udržanie umelého chrupu v ústnej dutine.

Použitie zubných implantátov?

Implantáty je možno použiť na riešenie mnohých problémov, kedy môžeme dosiahnuť výrazné zmeny v kvalite našich životov.

Strata jedného zuba - v tomto prípade je použitie implantátov priamo odporučané, pretože nedochádza k brúseniu okolitých zdravých zubov a na samotný implantát s nadstavbou je pripevnená korunka.

Jednostranne skrátený zubný oblúk - jedná sa o situáciu, keď už nemáme stoličky a črenové zuby a nie je teda možné použiť riešenie klasickým mostíkom. Vďaka našim dvom implantologickým systémom sme schopní tento defekt chrupu vyriešiť pomocou hybridnej (čiastočne) snímateľné náhrady kotvené na monoimplantáty alebo mostíkom kotveným na dvojfázové implantáty.

Bezzubá čeľusť - pre tento prípad, keď sme prišli o všetky zuby v hornej prípadne v dolnej čeľusti, ponúkame jednoduché a finančne veľmi zaujímavé riešenie pomocou monoimplantátů a snímateľné náhrady s matricou, ktorá zaistí pevné usadenie snímateľné náhrady v našich ústach.

Ako prebieha zavádzanie implantátov?

Pacient najskôr podstúpi vyšetrenie v zubnej ordinácii, aby sa vylúčila prípadné riziká. Lekár zhotoví röntgenové snímky a potom sa rozhodne, či je možné u konkrétneho pacienta vykonať implantáciu.

Lekár odporučí vhodný implantát a zoznámi pacienta s postupom zavedenie a ošetrovanie implantátu. Implantát sa zavádza v lokálnom umŕtvení. Po dobu 2-6 mesiacov (podľa typu implantátov) prebieha hojenie, počas ktorého sa vytvorí pevné spojenie medzi kosťou a implantátom. Tento proces sa nazýva osseointegracia. Doba hojenia je rôzna a záleží na kvalite kosti. Po dobu hojenia je implantát prikrytý krycou skrutkou. Až na niekoľkodenné obdobie potrebné pre pokojné hojenie rany, môže pacient nosiť po celú dobu liečby provizórnu zubnú náhradu.

Akonáhle sa lekár presvedčí, že došlo k spojeniu implantátu s kosťou, vykoná odtlačky a nechá zhotoviť umelú náhradu.

Za takmer 20 rokov existencie našej firmy už prednosti našich zubných implantátov spoznali tisíce pacientov. V súčasnej dobe patrí tieto metódy medzi bezpečné a uznávané alternatívy náhradných zubov na celom svete.

Ako dlho implantát vydrží?

Hlavnou podmienkou je úspešné hojenie implantátu do kosti. Podľa celosvetových štatistík zostáva po desiatich rokoch v čeľusti vo veľmi dobrom stave 95% implantátov, v sánke 85-90% implantátov.

Na dlhodobé funkciu zubných implantátov sa podieľa aj pacient dôsledným a starostlivým vykonávaním ústnej hygieny. Organizmus môže implantát vylúčiť, ide o bežné lekárske riziko, o ktorom je pacient vopred písomne informovaný. Nehojení implantátu je väčšinou spôsobené bakteriálnou infekciou, ktorá poruší pevné spojenie implantátu s kostí. Po regenerácii kosti je možné implantát opätovne zaimplantovat.

Aké sú podmienky pre zavedenie implantátu?

Základnou podmienkou je dokonalá a trvale vykonávaná ústna hygiena. Implantáty nie sú vhodné pre deti v období rastu - u dievčat je táto hranica okolo 15rokov, u chlapcov okolo 16rokov. Ďalšími dôležitými podmienkami sú dostatok kvalitnej kosti v mieste zavedenia implantátu a absencia vážnych ochorení.

Zavádzame implantáty

Zavedenie zubného implantátu sa v žiadnom prípade nemusíme obávať. Vykonáva sa na zubárskom kresle v lokálnom znecitlivení zaručujúcim úplne bezbolestný priebeh.

Dĺžka implantácie a následnej fázy vhojování záleží na druhu vybraného implantačního systému.

Zavedenie jednofázového implantátu - monoimplantátu (implantát i nadstavba sú z jedného kusu)

U jednofázového implantátu, trvá implantácie jedného monoimplantátu približne 10 minút. Po zákroku pacient odchádza domov. Pooperačné ťažkosti sú prekvapivo mierne, napriek tomu je možné na želanie pacienta vystaviť pracovnú neschopenku.

Doba vyhojenie implantátov trvá v dĺžke do 2 mesiacov. Po tejto dobe sa pacientovi zhotovia nový odtlačok a po ďalšom týždni pacient odchádza od lekára s krásnym novým úsmevom.

Zavedenie dvojfázového implantátu (implantát a nadstavba sú z dvoch kusov)

Zavádzanie dvojfázových implantátov je časovo náročnejšie a zavedenie jedného implantátu trvá približne tridsať minút. Po zákroku pacient odchádza domov. Pooperačné ťažkosti sú prekvapivo mierne, napriek tomu je možné na želanie pacienta vystaviť pracovnú neschopenku. Zavedený zubný implantát sa ponechá vhojovat šesť týždňov až tri mesiace. Vhojovací období slúži k tomu, aby sa implantát s kosťou pevne spojil. Po túto dobu nie je v ústach vidieť. Po uplynutí vhojovací fázy je nutné pripraviť lôžko pre korunku nového zuba. To sa vykonáva pomocou vhojovacího valčeka, ktorý je pripojený do implantátu a vytvorí v sliznici priestor. Tento valček je už v ústach vidieť. Za dva týždne sa vhojovací valček vymení za titánovú nadstavbu, na ktorú je potom pripevnená zubná náhrada. Bližšie v galérii.

Až na niekoľkodenné obdobie potrebné pre pokojné zahojenia sliznice môžeme po celú dobu liečby nosiť cez vhojující sa implantáty provizórne zubnú náhradu, ktorá nám uľahčí bežný spoločenský život a príjem potravy.